Τα γραμμικά ελατήρια – Coilover για ρυθμιζόμενη ανάρτηση χαρακτηρίζονται βάσει διαστάσεων και σκληρότητας.

Στο κατάστημά μας διατίθενται γραμμικά ελατήρια από τις κάτωθι εταιρείες.